Jednokrotne opodatkowanie

Ograniczenie odpowiedzialności

Możliwość wyboru 19% podatku

Swobodne dysponowanie zyskiem

Czytelna księgowość

Dowiedz się więcej

Zmniejszenie obciążeń podatkowych

Zysk a tytułu udziału w spółce komandytowej jest opodatkowany tylko raz. W przypadku prowadzenia kilku firm przychody i koszty z tytułu udziału w spółce są łączone z przychodami i kosztami z innych działalności.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wspólnicy będący komandytariuszami odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości sumy komandytowej. Jednym słowem ich odpowiedzialność może być ograniczona do bardzo niskich kwot.

Swobodne dysponowanie zyskiem

Wspólnicy mogą podjąć uchwałę o wypłacie zaliczek na poczet zysku w tracie roku. Dzięki temu mogą mieć dostęp do kapitału nie czekając na ostateczne rozliczenie zysku za dany rok podatkowy.

Spółka komandytowa w Polsce

Ta forma prowadzenia działalności od lat cieszy się sporą popularnością wśród przedsiębiorców. Nie bez przyczyny. Rozważając tę formę działalności należy jednak dokładniej przyjrzeć się wszystkim aspektom prowadzenia takiej spółki.

Ile jest spółek komandytowych?

Liczba spółek komandytowych rośnie z roku na rok (wykres obok). Zgodnie z danymi GUS na koniec 2018 roku było ich aż 35.826. Ta forma prawna zanotowała wzrost w stosunku do 2017 roku o 16.8%. Popularnością ustępuje już tylko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź bloga na stronie naszej kancelarii

Zalety spółki komandytowej

Jednokrotne opodatkowanie zysków

Zysk w spółce jest opodatkowany jednokrotnie. Przychody i koszty łączą się z przychodami i kosztami z innych działalności.

Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej.

Możliwość wyboru 19% stawki podatku

Wspólnicy będący osobami fizycznymi mogą wybrać opodatkowanie według stawki liniowej.

Swobodne dysponowanie zyskiem

Wspólnicy mogą podjąć uchwałę o wypłatach zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku.

Brak wymogu minimalnego kapitału podstawowego

Nie ma określonej wysokości wkładów wspólników. Można je określić na dowolnym poziomie.

To musisz wiedzieć na starcie

O tych trzech zagadnieniach warto wiedzieć od początku prowadzenia firmy w tej formie i dokonać wyboru świadomie.
spółka komandytowa

Opodatkowanie wspólników

Wspólnicy będący osobami fizycznymi zawiązujący spółkę komandytową mogą wybrać opodatkowanie według stawki liniowej.
Dowiedz się więcej
spółka komandytowa

Składki ZUS

Wspólnik będący osobą fizyczną, z tytułu prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej zobowiązany jest opłacać składki ZUS. Wysokość składek uzależniona jest jednak od innych czynników.
Dowiedz się więcej
spółka komandytowa

Odpowiedzialność wspólników

Odpowiedzialność komandytariusza ograniczona jest co do zasady do wysokości sumy komandytowej. Możliwe jest całkowite wyeliminowanie odpowiedzialności. Musi być jednak spełniony jeden warunek.
Dowiedz się więcej

Księgowość spółek komandytowych

Księgowość spółki komandytowej musi być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych. Prowadzone są one na podstawie dowodów księgowych, ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Jakie korzyści ma dla spółki taka forma księgowości?

Obniżenie zobowiązań podatkowych

Dzięki powiązaniu płatności z dokumentem możliwa jest kontrola kompletności dokumentacji i uzyskanie szybkiej informacji o brakach. Ujęcie każdego poniesionego kosztu wpływa na obniżenie zobowiązań podatkowych.

Kontrola należności i zobowiązań

Czytelność zapisów i łatwość powiązania dokumentów z ich płatnościami umożliwia zobowiązań i należności. Dzięki temu łatwo weryfikować dłużników oraz monitorować wpłaty od klientów a także uchronić się przed niezafakturowanymi wpływami.

Zaawansowane analizy finansowe

Dzięki szczegółowym zapisom na kontach możliwe jest dokonywanie zaawansowanych analiz finansowych, analizy rodzajów poniesionych kosztów i wysokości przychodów. Dzięki tej wiedzy można lepiej zarządzać firmą.

Nasza Kancelaria

Własna firma to najlepsza gra strategiczna, jaką do tej pory wynaleziono. Warto grać w nią mądrze, z partnerem godnym zaufania...
spółka komandytowa

Wyższy poziom księgowości.

Platforma Saldeo.

Dostęp do dokumentów 24/7.

Kontrola kosztów stałych.

Weryfikacja płatności.

Realne zmniejszenia obciążeń podatkowych.

Nasze biuro powstało w 2008 roku. Od początku naszą misją jest wsparcie klientów w rozwoju swoich firm poprzez dopasowanie oferty usług do indywidualnych potrzeb, zapewnienie maksymalnego usprawnienia obiegu dokumentów i procesów księgowych. Naszym celem jest wypracowanie warunków współpracy umożliwiających klientowi całkowite zaangażowanie w proces zarządzania firmą, bez obawy o sferę księgowo-finansową.

Uprawnienia

Posiadamy Certyfikat Ministerstwa Finansów nr 21025/2008 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie, gdy dostęp do zawodu księgowego może mieć każdy, warto wybrać partnera biznesowego posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Ubezpieczenie OC

Suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia to jedynie 40.000 złotych. My zdecydowaliśmy się rozszerzyć zakres ochrony o ubezpieczenie dodatkowe i rozszerzone na łączną kwotę 1.000.000 złotych

Doświadczenie

Warto zaufać doświadczeniu. Nasze biuro powstało w 2008 roku. Od tego czasu działamy nieprzerwanie na rynku usług księgowych. Zmiany proponowane przez nas są chętnie przyjmowane przez naszych klientów, przyczyniając się do usprawnienia procesów w ich firmach.

Dostęp do faktur 24/7

Dzięki wdrożeniu w naszej firmie programu Saldeo Smart klienci zyskują dostęp do swoich faktur przez całą dobę. Dzięki tej platformie nie muszą dostarczać dokumentów osobiście, zyskują dostęp do faktur, analiz. Platforma ułatwia także kontrolę płatności.

Kompleksowość

Zajmiemy się nie tylko księgowością Twojej firmy, zadbamy o płace, kadry, wsparcie prawnika, doradcy podatkowego, notariusza i biegłego rewidenta. Wszystko po to, aby Państwo mogli skupić się na rozwoju swojej firmy.

Zrozumienie biznesu

Doradzamy przedsiębiorcom nie tylko w sprawach księgowych. Staramy się zawsze pokazać inne możliwości niosące korzyści finansowe i zarządcze. Sami prowadzimy firmę i rozumiemy przedsiębiorców.

Niezbędnik wspólnika

Przystępujesz do spółki komandytowej? Chcesz wiedzieć więcej na temat swojej roli w spółce? To sekcja dla Ciebie.
spółka koamndytowa

Składki ZUS w spółce komandytowej

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Wspólnicy będący osobami fizycznymi przystępujący do spółki jako komandytariusze są traktowani w świetle ustawy o ubezpieczeniach społecznych jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. […]

spółka komandytowa

Jak uniknąć odpowiedzialności?

Idea spółki komandytowej opiera się na istnieniu dwóch typów wspólników: komplementariusza i komandytariusza. Pierwszy odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona co do zasady […]

spółka komandytowa

Opodatkowanie komandytariusza

Komandytariusz partycypuje w przychodach i kosztach spółki komandytowej zgodnie z udziałem określonym w umowie spółki. Dochód z tej formy prowadzenia działalności będzie podlegał opodatkowaniu według zasad ogólnych […]

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat spółki z o.o. i komandytowej?

Zapraszamy do odwiedzenia bloga na stronie naszej kancelarii.

Zakładasz spółkę? Rozważasz zmianę biura?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo w celu umówienia spotkania lub uzyskania informacji. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie w ciągu 24 godzin.

AMP Consulting sp. z o.o. sp. k.

ul. W. Weissa 7, 31-339 Kraków+48123575071biuro@ampconsulting.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek 8:00 - 16:00