Posts archive for Marzec, 2019

Jak uniknąć odpowiedzialności?

spółka komandytowa

Idea spółki komandytowej opiera się na istnieniu dwóch typów wspólników: komplementariusza i komandytariusza. Pierwszy odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona co do zasady […]

Read more

Opodatkowanie komandytariusza

spółka komandytowa

Komandytariusz partycypuje w przychodach i kosztach spółki komandytowej zgodnie z udziałem określonym w umowie spółki. Dochód z tej formy prowadzenia działalności będzie podlegał opodatkowaniu według zasad ogólnych […]

Read more