Posts archive for Marzec, 2020

Składki ZUS w spółce komandytowej

spółka koamndytowa

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Wspólnicy będący osobami fizycznymi przystępujący do spółki jako komandytariusze są traktowani w świetle ustawy o ubezpieczeniach społecznych jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. […]

Read more