Currently browsing: firma

Składki ZUS w spółce komandytowej

spółka koamndytowa

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Wspólnicy będący osobami fizycznymi przystępujący do spółki jako komandytariusze są traktowani w świetle ustawy o ubezpieczeniach społecznych jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. […]

Read more

Jak uniknąć odpowiedzialności?

spółka komandytowa

Idea spółki komandytowej opiera się na istnieniu dwóch typów wspólników: komplementariusza i komandytariusza. Pierwszy odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona co do zasady […]

Read more

Opodatkowanie komandytariusza

spółka komandytowa

Komandytariusz partycypuje w przychodach i kosztach spółki komandytowej zgodnie z udziałem określonym w umowie spółki. Dochód z tej formy prowadzenia działalności będzie podlegał opodatkowaniu według zasad ogólnych […]

Read more