Jak uniknąć odpowiedzialności?

spółka komandytowa
Idea spółki komandytowej opiera się na istnieniu dwóch typów wspólników: komplementariusza i komandytariusza. Pierwszy odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona co do zasady do wysokości sumy komandytowej.
Czym jest suma komandytowa?

Jest to nic innego jak wartość kwotowa, co której jest ograniczona odpowiedzialność wspólnika. Załóżmy, że wysokość sumy komandytowej wynosi 5000,00 złotych. Zobowiązania spółki wobec wierzycieli wynoszą 100.000 złotych. W takim przypadku komandytariusz odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki zobowiązania spółki do kwoty 5000,00 złotych.

Jaką wysokość sumy komandytowej warto ustalić?

Wydaje się, że ustalenie sumy komandytowej na możliwym najniższym poziomie jest najlepsze. Z punktu widzenia bezpieczeństwa tak. Ponieważ nie ma ograniczeń dotyczących wysokości sumy komandytowej można ją ustalić na dowolnie niskim poziomie. Zresztą konstrukcja spółki komandytowej na to pozwala i sama idea spółki komandytowej polega na ograniczeniu odpowiedzialności komandytariusza do (ustalonego umownie) minimum.

Ustalając sumę komandytową dobrze rozważyć jednak taką wysokość sumy komandytowej, która wygląda bezpieczenie w oczach wierzycieli. Suma komandytowa pełni rolę reprezentacyjną, w związku z tym ustalenie jej na bardzo niskim poziomie może wpłynąć na wizerunek spółki w oczach kontrahentów.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. Możliwe jest również zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie odpowiedzialności.  W przypadku wpłaty wkładu co najmniej równej sumie komandytowej, komandytariusz jest wolny od osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Wpłata części wkładu a odpowiedzialność?

W praktyce zdarza się, że wpłata wkładu nie następuje od razu w całości. Z różnych względów. Niestety często wspólnicy ustalają wysokość wkładu w wysokości, która przewyższa możliwości finansowe poszczególnych wspólników lub też wspólnicy…zapominają dokonać wpłaty. Ważna jest zależność kwotowa pomiędzy wkładem a sumą komandytową. Oczywiście najważniejsze, aby wkład był co najmniej równy sumie komandytowej. Jeśli jest wyższy, dobrze pamiętać, aby wnieść przynajmniej część, która odpowiada wysokości sumy komandytowej. Resztę uregulować w najszybszym możliwie terminie w celu zasilenia kapitału spółki.

W przypadku ustalenia wkładu i sumy komandytowej na tym samym poziomie, w celu wyeliminowania odpowiedzialności należy wnieść całość wkładu. Wniesienie tylko części sumy komandytowej, spowoduje, że komandytariusz będzie odpowiadał za zobowiązania spółki w zakresie różnicy pomiędzy sumą komandytową a wniesionym wkładem.

Przykład: Suma komandytowa komandytariusza jest ustalona na poziomie 10.000 złotych. Pan Tomasz wpłacił 3000,00 złotych. W tym przypadku odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem do kwoty 7000,00. Jeśli zapomni o wpłacie i nie wpłaci żadnej kwoty, będzie odpowiadał całym swoim majątkiem do kwoty 10.000 złotych. Jeśli wpłaci kwotę 10.000 złotych uwolni się  całkowicie od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Księgi rachunkowe – pomoc w ograniczeniu odpowiedzialności 

Wielokrotnie w naszej praktyce zdarzało się, że wspólnicy nie wnosili ustalonych wkładów. Tu z pomocą przychodzą księgi rachunkowe i szczegółowe zapisy na kontach. Na postawie umowy spółki wiemy, jakie wpłaty powinny być dokonane przed wspólników i na bieżąco monitorujemy ich wpływ. Dzięki temu możemy przypominać wspólnikom o konieczności wpłaty wkładu, tak, aby wyeliminować ich osobistą odpowiedzialność.